Tarnów
po zakończeniu nabożeństwa w katedrze w Tarnowie przy krzyżu z kwiatów przed kościołem grupa 100 osób śpiewała pieśni religijne i patriotyczne.