Sieradz
w Sieradzu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę wykonawców i kolporterów ulotek. W trakcie przeszukań zakwestionowano l maszynę do pisania i 100 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.