Legnica
w Legnicy ujawniono nielegalną 12-osobową organizację pod nazwą Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizacja zajmowała się wykonywaniem wrogich napisów oraz kolportażem ulotek; zakwestionowano 2 maszyny do pisania.