Gdańsk
przed domem, w którym zamieszkuje Lech Wałęsa, zebrała się 1500-osobowa grupa, która wznosiła okrzyki: „Niech żyje Solidarność", „Nie ma wolności bez solidarności", śpiewano hymn państwowy. Lech Wałęsa wygłosił 4 minutowe przemówienie, w którym zapowiedział dalsze spotkania.