Warszawa
w Warszawie ok. godziny 19.30 nadano na falach ultrakrótkich 3-minutową audycję „Radio Solidarność".