Warszawa
w Spółdzielni Inwalidów „Noma" [Warszawskie Zakłady Kaletnicze] w Warszawie-Wawer zorganizowano zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność".