• 6 stycznia 1982

  Opole
  6 kierowców zatrudnionych w opolskimPrzedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra l" przerwało na okres l godziny pracę, protestując przeciwko znacznemu obniżeniu zarobków w miesiącu grudniu 1981 roku.
 • 6 stycznia 1982

  Kielce
  w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim zniszczono materiały propagandowe PZPR.
 • 7 stycznia 1982

  Lublin
  w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa [IUNG] w Puławach zniszczono materiały propagandowe PZPR.
 • 7 stycznia 1982

  Konin
  w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koninie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomoc] dla internowanych, połączoną z nielegalnym zebraniem w Elektrowni „Adamów" [w Turku] w tym samym dniu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla internowanych oraz zakup mszy [św.] w ich intencji.
 • 8 stycznia 1982

  Leszno
  w Dziale Hodowli i Selekcji Roślin Stacji Hodowli Roślin w Szalejewie, gm. Piaski zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.
 • 8 stycznia 1982

  Bielsko - Biała
  60 pracowników Wojewódzkiej SpółdzielniSpożywców [WSSJ „Społem" w Bielsku-Białej podpisało petycję, domagając się zwolnienia internowanego pracownika zakładu - w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej na Wydziale Montażu rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją domagającą się zwolnienia internowanych pracowników zakładu.
 • 10 stycznia 1982

  Katowice
  w miejscowości Pilica w Zbiorczej Szkole Gminnej z nieznanych przyczyn nastąpił wybuch kotła parowego do centralnego ogrzewania, na skutek czego l osoba poniosła śmierć, a 7 osób doznało obrażeń ciała.
 • 11 stycznia 1982

  Lublin
  w Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie" w Lublinie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych
 • 11 stycznia 1982

  Katowice
  w Kopalni Węgla Kamiennego „l Maja" zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla osób internowanych, aresztowanych oraz ich rodzin.
 • 12 stycznia 1982

  Słupsk
  w Fabryce Rękawiczek i Odzieży Skórzanej w Miastku zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.
 • 12 stycznia 1982

  Piotrków Trybunalski
  w Radomsku w liceum ogólnokształcącym ujawniono nielegalną organizację pn. Federacja Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych, do której należało 3 uczniów.
 • 12 stycznia 1982

  Kalisz
  grupa nauczycieli w Ostrowiu Wielkopolskim, która piastuje odpowiedzialne funkcje społeczne na terenie miasta, otrzymała pogróżkowe anonimy
 • 14 stycznia 1982

  Lublin
  na Wydziale Narzędziowni w [Kraśnickiej] Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku zniszczono tablicę informacyjno-propagandową PZPR.
 • 14 stycznia 1982

  Bielsko - Biała
  w Skoczowie w Zakładzie nr 5 Fabryki Samochodów Małolitrażowych [„Polmo"] zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla rodzin internowanych i aresztowanych.
 • 15 stycznia 1982

  Kielce
  dyrektor Fabryki Samochodów Ciężarowych [„Polmo" im. Dzierżyńskiego] w Starachowicach otrzymał pogróżkowy anonim,- anonim pogróżkowy otrzymał naczelnik miasta starachowice.
 • 15 stycznia 1982

  Katowice
  kierownik Zakładu Transportowego Huty „Katowice" otrzymał anonim pogróżkowy.
 • 15 stycznia 1982

  Kalisz
  nauczyciel szkoły ogólnokształcącej w Ostrowiu Wielkopolskim - aktywista społeczny - otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 16 stycznia 1982

  Wałbrzych
  w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.
 • 17 stycznia 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu ujawniono nieformalną 5-osobową grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 17 stycznia 1982

  Warszawa
  w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych, aresztowanych i ich rodzin.