Piotrków Trybunalski
w Radomsku w liceum ogólnokształcącym ujawniono nielegalną organizację pn. Federacja Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych, do której należało 3 uczniów.