• 21 stycznia 1982

  Radom
  20 spawaczy zatrudnionych na budowie Elektrowni „Kozienice" [w Kozienicach] przerwało na okres 50 minut pracę, domagając się podwyżki płac.
 • 21 stycznia 1982

  Lublin
  w Lubelskich Zakładach Graficznych [im. PKWN] zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla internowanego pracownika zakładu, w tym samym dniu w czasie przerwy śniadaniowej w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik" w Świdniku grupa 30 pracowników usiłowała zorganizować wiec protestacyjny przed budynkiem Ośrodka Badań Rozwojowych, w związku z procesem organizatorów strajku w zakładzie w dniach 13-16 grudnia 1981 r.
 • 21 stycznia 1982

  Gdańsk
  w Stoczni im. W. Lenina w Gdańsku zniszczono gabloty informacyjno-propagandowe Komitetu Zakładowego PZPR.
 • 22 stycznia 1982

  Opole
  w [Opolskich] Zakładach Spożywczych w Opolu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych.
 • 22 stycznia 1982

  Leszno
  w Zakładach Drobiarskich w Gostyniu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodziny internowanego pracownika zakładu.
 • 23 stycznia 1982

  Tarnów
  w Hucie Szkła Gospodarczego „Vitropol" w Tarnowie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na mszę [św.] w intencji osób internowanych.
 • 23 stycznia 1982

  Słupsk
  w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet" w Lęborku zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin.
 • 25 stycznia 1982

  Kraków
  w Krzeszowickich Zakładach Kamienia Budowlanego w Krzeszowicach przecięto kable energetyczne w dwóch szafkach sterowniczych.
 • 25 stycznia 1982

  Gdańsk
  zniszczono gablotę z materiałami propagandowymi PZPR w Wydziale K-2 Stoczni Północnej [im. Bohaterów Westerplatte] w Gdańsku.
 • 26 stycznia 1982

  Poznań
  pracownicy Przedsiębiorstwa „Polmozbyt w Poznaniu - aktywiści organizacji partyjnej - otrzymali anonimowe przesyłki z pętlami.
 • 26 stycznia 1982

  Gdańsk
  w Stoczni Północnej [im. Bohaterów Westerplatte] w Gdańsku zniszczono gabloty informacyjne Oddziałowych Organizacji Partyjnych PZPR.
 • 27 stycznia 1982

  Kraków
  w Krakowie ujawniono nieformalną 7-osobową grupę uczniów szkół średnich, którzy zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 28 stycznia 1982

  Szczecin
  w Liceum Ogólnokształcącym nr l [im. Marii KonopnickiejJ w Szczecinie ujawniono nielegalną organizację pn. Młodzieżowe Zrzeszenie „Wolność" (6 członków), która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 28 stycznia 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku ujawniono nielegalną organizację pn. Związek Młodzieży Pracującej - „Robotnik", do której należało 7 osób; organizacja nie zdołała podjąć działalności.
 • 29 stycznia 1982

  Wrocław
  na okres 30 minut przerwano pracę w następujących zakładach:- [Wrocławska] Stocznia Rzeczna we Wrocławiu - pracę przerwało 30 pracowników,- [Dolnośląskie] Zakłady [Wytwórcze] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu,- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki - pracę przerwało 45 osób,- Wrocławskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych „Elektromontaż" we Wrocławiu - pracę przerwało 50 pracowników,
 • 29 stycznia 1982

  Katowice
  członkowie egzekutywy Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Kopalni Piasku Podsadzkowego [„Szczakowa"] w Jaworznie-Szczakowej otrzymali pogróżkowe anonimy.- w Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic" [w Katowicach] przecięto taśmę przenośnika węglowego, powodując zmniejszenie wydobycia o 300 ton.
 • 29 stycznia 1982

  Gorzów Wielkopolski
  w Gorzowie wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 30 stycznia 1982

  Warszawa
  w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego w Warszawie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodziny internowanego pracownika zakładu - aktywisty NSZZ „Solidarność".
 • 30 stycznia 1982

  Suwałki
  w Zakładach Mechaniczno-Produkcyjnych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni [Rolniczych] „Samopomoc Chłopska" w Giżycku zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.
 • 30 stycznia 1982

  Kraków
  w niektórych osiedlach mieszkaniowych w Krakowie na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu w 20% mieszkań wygaszono światła i zapalono w oknach świece (Krowodrza, Azory, Kozłówek).