Katowice
członkowie egzekutywy Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Kopalni Piasku Podsadzkowego [„Szczakowa"] w Jaworznie-Szczakowej otrzymali pogróżkowe anonimy.- w Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic" [w Katowicach] przecięto taśmę przenośnika węglowego, powodując zmniejszenie wydobycia o 300 ton.