Tarnów
w Hucie Szkła Gospodarczego „Vitropol" w Tarnowie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na mszę [św.] w intencji osób internowanych.