Gdańsk
w Gdańsku ujawniono nielegalną organizację pn. Związek Młodzieży Pracującej - „Robotnik", do której należało 7 osób; organizacja nie zdołała podjąć działalności.