Kraków
w Krakowie ujawniono nieformalną 7-osobową grupę uczniów szkół średnich, którzy zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.