Gorzów Wielkopolski
w Gorzowie wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.