• 10 lutego 1982

  Bydgoszcz
  dyrektor naczelny Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem" w Bydgoszczy otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 11 lutego 1982

  Wałbrzych
  w Wałbrzychu ujawniono 3-osobową nielegalną organizację pn. Tajna Organizacja Faszystowska, której członkowie - osoby dorosłe - zajmowali się wykonywaniem wrogich napisów, w Dzierżoniowie ujawniono 4-osobową nielegalną organizację pn. Tajna Organizacja Wyzwolenia Narodowego, której członkowie zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 12 lutego 1982

  Warszawa
  w Mazowieckim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej [w Zielonce, Zakład „Radzymin"] w Radzyminie przecięto pas transmisyjny oraz 6 pasów klinowych, napędzających taśmociągi linii produkcyjnej - straty materialne ok. 700 tysięcy złotych.
 • 12 lutego 1982

  Słupsk
  400 pracowników Zakładów Przemysłu Okrętowego „Sezamor" w Słupsku przerwało pracę na okres 15 minut, protestując przeciwko stanowi wojennemu.
 • 12 lutego 1982

  Konin
  w Koninie ujawniono nielegalną organizacjępn. Ruch Młodzieży „Korona", która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek. Do organizacji należały 3 osoby.
 • 12 lutego 1982

  Katowice
  ujawniono na terenie Katowic i Gliwic nielegalną organizację pn. Brygada Ekstremy Młodzieżowej, do której należały 3 osoby. Członkowie organizacji zajmowali się kolportażem i sporządzaniem ulotek
 • 12 lutego 1982

  Gdańsk
  w [Tczewskiej] Stoczni Rzecznej w Tczewie usiłowano zatopić remontowany pchacz typu „Bizon" przez odkręcenie zaworów przeciwpożarowych,- w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mażewie zdewastowano 8 ciągników,- w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ostrowicach na skutek niewłaściwego przechowywania zniszczono 60 ton żyta o wartości 840 tysięcy złotych.
 • 13 lutego 1982

  Poznań
  w Poznaniu w pobliżu pomnika Czerwiec 1956 zorganizowano milczącą manifestacje uliczną przeciwko stanowi wojennemu
 • 13 lutego 1982

  Legnica
  w Lubinie pod stacją paliwową CPN podłożono ładunek wybuchowy
 • 13 lutego 1982

  Gdańsk
  na terenie Gdańska doszło do demonstracji i wystąpień ulicznych. W czasie interwencji sił porządkowych zatrzymano 200 osób - w Gdyni ujawniono nielegalną organizację pn. Młodzieżowa Armia Powstańcza, której członkowie — 3 uczniów szkół ponadpodstawowych — planowali podjąć działalność terrorystyczną, dysponując l pistoletem sprawnym technicznie.
 • 13 lutego 1982

  Bydgoszcz
  wybito szyby w budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy.
 • 14 lutego 1982

  Warszawa
  w Warszawie, w bloku mieszkalnym, zdetonowano petardę na klatce schodowej, w wyniku czego wypadły szyby okienne.
 • 15 lutego 1982

  Wrocław
  w hotelu robotniczym [Dolnośląskich] Zakładów [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu nastąpiła eksplozja ładunku wybuchowego, w wyniku której śmierć poniosła l osoba, wybuch uszkodził budynek
 • 15 lutego 1982

  Piotrków Trybunalski
  w Piotrkowie przed tablicą poświęconą pamięci gen. Grota-Roweckiego złożono wiązankę kwiatów z szarfą z napisem: „W imieniu naszych internowanych braci".
 • 15 lutego 1982

  Opole
  w ośrodku odosobnienia w Nysie internowaniw czasie spaceru zaczęli wznosić wrogie okrzyki i skandować hasła.
 • 15 lutego 1982

  Lublin
  na ulicy Krakowskie Przedmieście w Lubliniezorganizowano protestacyjny spacer z udziałem 3-3,5tysiąca osób w czasie nadawania głównego wydaniadziennika telewizyjnego,w tym samym dniu podobny spacer z udziałem 400-500osób zorganizowano na głównej ulicy w Świdniku,w oknach domów studenckich Politechniki Lubelskieji Uniwersytetu Lubelskiego [UMCS] na okres 15 minutwygaszono światła i zapalono w oknach świece.
 • 15 lutego 1982

  Gdańsk
  pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku podrzucono minę typu POMZ-2 bez materiału wybuchowego.
 • 15 lutego 1982

  Częstochowa
  anonimowy rozmówca poinformował telefonicznie Komendę Wojewódzką MO w Częstochowie o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku dworca PKP Częstochowa Główna.
 • 16 lutego 1982

  Warszawa
  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy z udziałem ok. 70% uczniów, podczas której zbierano pieniądze na pomoc dla osób internowanych.
 • 16 lutego 1982

  Katowice
  w Tarnowskich Górach ujawniono 3-osobową nielegalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek, posługując się nazwą Dowództwo Obszaru Południowego Polskiego Państwa Podziemnego - wartownia Straży Przemysłowej w Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko" [w Leszczynach] otrzymała anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego w szybie nr 3.