Wałbrzych
w Wałbrzychu ujawniono 3-osobową nielegalną organizację pn. Tajna Organizacja Faszystowska, której członkowie - osoby dorosłe - zajmowali się wykonywaniem wrogich napisów, w Dzierżoniowie ujawniono 4-osobową nielegalną organizację pn. Tajna Organizacja Wyzwolenia Narodowego, której członkowie zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.