Gdańsk
pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku podrzucono minę typu POMZ-2 bez materiału wybuchowego.