Poznań
w Poznaniu w pobliżu pomnika Czerwiec 1956 zorganizowano milczącą manifestacje uliczną przeciwko stanowi wojennemu