• 16 lutego 1982

  Elbląg
  ujawniono w Elblągu nielegalną organizację pn. Niezależna Młodzież Elbląga, w skład której wchodziło 3 pracowników Zakładów Mechanicznych [im. K. Świerczewskiego] „Zamech". Członkowie tej organizacji zajmowali się kolportażem ulotek.16 lutego w Elblągu ujawniono nieformalną 6-osobową grupę 5 uczniów szkół ponadpodstawowych, która zajmowała się sporządzaniem ulotek - grupa posługiwała się nazwą Pacyfiści
 • 17 lutego 1982

  Warszawa
  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie przeprowadzono ponownie „przerwę ciszy",w Szkole Podstawowej nr 212 w Warszawie w klasie VII a wywieszono gazetkę o treści religijnej.
 • 17 lutego 1982

  Radom
  w Zakładach Chemicznych w Pionkach 14 pracowników na znak solidarności z osobami internowanymi zaczęło nosić czarne opaski.
 • 17 lutego 1982

  Lublin
  na ulicy Krakowskie Przedmieście w Lubliniezorganizowano protestacyjny spacer z udziałem 2-2,5tysiąca osób w czasie nadawania głównego wydaniadziennika telewizyjnego.
 • 17 lutego 1982

  Legnica
  w Głogowie oblano farbą obelisk funkcjonariuszy MO i SB, poległych w walce z reakcyjnym podziemiem.
 • 17 lutego 1982

  Kraków
  w windzie w budynku Akademii Wychowania Fizycznego [im. Bronisława Czecha] w Krakowie umieszczono pozorowany ładunek wybuchowy.
 • 17 lutego 1982

  Katowice
  dyrekcja Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" [w Wodzisławiu Śląskim] otrzymała anonim, grożący akcją sabotażową w przypadku nieprzyjęcia do pracy górników, zwolnionych z pracy za udział w strajku po 13 grudnia 1981 roku.
 • 17 lutego 1982

  Gorzów Wielkopolski
  pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pocztowo—Telekomunikacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wystąpili do dyrekcji z petycją, domagając się podwyżki uposażeń.
 • 17 lutego 1982

  Elbląg
  w Elblągu ujawniono nielegalną organizację pn. Niezależny Związek Młodzieży „Kraj", w skład której wchodziło 6 uczniów szkół ponadpodstawowych; członkowie organizacji zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 17 lutego 1982

  Bielsko - Biała
  sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej w [Wojewódzkim] Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej otrzymał [własny] nekrolog.
 • 18 lutego 1982

  Warszawa
  przed tablicą poświęconą wydarzeniom marcowym 19687 roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego grupa 100 studentów złożyła kwiaty.
 • 18 lutego 1982

  Szczecin
  w Wytwórni Urządzeń Technicznych „Wutech w Szczecinie zniszczono gabloty propagandowe PZPR.
 • 18 lutego 1982

  Katowice
  w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza [w Trzebini] ujawniono ulotki, informujące o zakazie wstępu do lasów od dnia l marca.
 • 19 lutego 1982

  Szczecin
  Komenda Miejska MO w Szczecinie otrzymała anonimowy telefon o podłożeniu na jednej z ulic Szczecina ładunku wybuchowego.
 • 19 lutego 1982

  Poznań
  w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowano „przerwę ciszy" przeciwko stanowi wojennemu.
 • 19 lutego 1982

  Kraków
  w Krakowskich Zakładach Sodowych „Solway w Krakowie wrzucono do urządzenia odszlamia-jącego wodę taśmę z transportera, powodując niewłaściwą pracę urządzenia.
 • 19 lutego 1982

  Katowice
  stycznia do mieszkania zajmowanego przez członka ORMO w Chorzowie dostarczono paczkę, która eksplodowała, powodując śmierć właściciela mieszkania.
 • 19 lutego 1982

  Bydgoszcz
  4 pracowników Wydziału Mechanicznego Zakładów [Radiowych] „Unitra-Eltra" w Bydgoszcz) przerwało pracę na 5 minut protestując w ten sposót przeciwko stanowi wojennemu.
 • 20 lutego 1982

  Wałbrzych
  w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla tych, którzy za udział w strajku po 13 grudnia zostali pozbawieni 13 pensji.
 • 20 lutego 1982

  Szczecin
  w Okręgowym Urzędzie Przewozu Poczty w Szczecinie ujawniono ulotki informujące o sporządzaniu list „kolaborantów".