• 17 stycznia 1982

  Tarnów
  w Dębicy ujawniono nieformalną 3-osobową grupę (l uczeń i 2 osoby dorosłe), która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 17 stycznia 1982

  Olsztyn
  w Iławie ujawniono 10-osobową nieformalną grupę młodzieżową, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek
 • 17 stycznia 1982

  Kraków
  na skutek rażących zaniedbań eksploatacyjnych w Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Gazu w Mogile przerwany został dopływ gazu do dzielnicy Nowa Huta w Krakowie na okres 8 godzin.
 • 17 stycznia 1982

  Gorzów Wielkopolski
  dokonano włamania do pomieszczeń Komitetu Zakładowego PZPR w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Gorzowie Wielkopolskim, skąd zabrano wykazy członków PZPR i inną dokumentację partyjną.
 • 18 stycznia 1982

  Warszawa
  w Zakładach Mechanicznych im. M. Nowotki w Warszawie 30 pracowników na znak solidarności z internowanymi zaczęło nosić biało-czerwone kokardy.
 • 18 stycznia 1982

  Białystok
  stycznia w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejo-wego [im. Nowotkij w Łapach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla osób internowanych i ich rodzin.
 • 19 stycznia 1982

  Łomża
  w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego [„Narew"] w Łomży zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin.
 • 19 stycznia 1982

  Włocławek
  w ośrodku odosobnienia w Milęcinie zorganizowano protestacyjną głodówkę internowanych.
 • 19 stycznia 1982

  Suwałki
  w Zakładzie Spożywczym Suwalskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las" w Suwałkach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na mszę [św.] w intencji internowanego pracownika zakładu.
 • 19 stycznia 1982

  Rzeszów
  część internowanych w ośrodku odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa odmówiła podporządkowania się decyzjom kierownictwa ośrodka i zabarykadowała się w celach - użyto siły fizycznej i przywrócono porządek,
 • 19 stycznia 1982

  Przemyśl
  w bazie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin osób internowanych.
 • 19 stycznia 1982

  Legnica
  zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin osób internowanych w Zakładach Górniczych „Rudna".
 • 19 stycznia 1982

  Kalisz
  w Zakładach Wyrobów Runowych „Runotex" w Kaliszu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla osób internowanych oraz ich rodzin
 • 19 stycznia 1982

  Gdańsk
  uszkodzono akumulatory w lokomotywie elektrycznej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego [„Gdańsk"] w Gdańsku.
 • 20 stycznia 1982

  Jelenia Góra
  w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" w Piechowicach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.
 • 20 stycznia 1982

  Ciechanów
  w Zakładzie Stolarki Budowlanej „Stolbud" w miejscowości Baboszewo zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodziny internowanego działacza NSZZ „Solidarność z Międzyzakładowego] K[omitetu] Z[ałożycielskiego] w Płońsku
 • 20 stycznia 1982

  Chełm
  w [Okręgowym] Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych w Chełmie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla osób internowanych, aresztowanych oraz ich rodzin.
 • 20 stycznia 1982

  Bielsko - Biała
  w Fabryce Aparatury Elektronicznej „Apena" w Bielsku-Białej zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla rodzin internowanych
 • 21 stycznia 1982

  Słupsk
  17 pracowników Wydziału Silnikowego w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Słupsku przerwało pracę na okres 1,5 godziny, domagając się ponownego przyjęcia do pracy zwolnionego pracownika.
 • 21 stycznia 1982

  Skierniewice
  w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skierniewicach pod firmą NSZZ „Solidarność" zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla powodzian.