• 26 lutego 1982

  Warszawa
  w Dziale Przygotowania Produkcji Zakładów Lamp Oscyloskopowych „Polkolor" w Piasecznie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na działalność organizacyjną NSZZ „Solidarność".
 • 26 lutego 1982

  Szczecin
  w miejscu zamieszkania dwóch pracowników Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie - zajmujących kierownicze stanowiska - ujawniono pogróżkowe napisy.
 • 26 lutego 1982

  Poznań
  w Gębarzewie k. Poznania w ośrodku odosobnienia internowani zorganizowali protestacyjną głodówkę w związku z nieudaną ucieczką jednego z nich.
 • 26 lutego 1982

  Kielce
  w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach zniszczono materiały propagandowe PZPR i tablicę informacyjną Komitetu Fabrycznego PZPR.
 • 26 lutego 1982

  Katowice
  w Hucie „Katowice" wśród pracowników zatrudnionych w Zakładzie Transportowym zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.
 • 26 lutego 1982

  Gdańsk
  w Morskiej Obsłudze Radiowej Statków „MORS" w Gdyni podpalono gablotę z materiałami propagandowymi organizacji partyjnej.
 • 27 lutego 1982

  Łódź
  w Łodzi ujawniono nielegalną organizację pn. Młodzieżowy Oddział Zbrojny Polski Niepodległej, do której należało 7 nieletnich uczniów szkół podstawowych. Członkowie stawiali sobie za cel podjęcie działań terrorystycznych i zdobycie broni.
 • 27 lutego 1982

  Lublin
  w Puławach podczas nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego w protestacyjnym spacerze uczestniczyło 200 osób.- w miejscowości Kock ujawniono nielegalną organizację pn. Ruch Walki Młodych wśród uczniów miejscowej szkoły podstawowej; do organizacji należało 5 osób. Jej członkowie zajmowali się wysyłaniem anonimów pogróżkowych, wykonywaniem napisów, sporządzaniem i kolportażem ulotek. 27 lutego w miejscowości Lubartów ujawniono 4-osobową nielegalną organizację, posługującą się nazwami: Związek Obrońców Niepodległości - „Solidarność Zarzewie", Związek Młodzieży Narodowej, Związek Patriotów Polskich. Członkowie organizacji - osoby dorosłe - zajmowali się wykonywaniem plakatów oraz sporządzaniem i kolportażem ulotek, a także wydawaniem czasopisma „Polska Walcząca"
 • 27 lutego 1982

  Katowice
  na zaparkowany przed Domem Górnika nr 4 w Mysłowicach radiowóz milicyjny zrzucono z 4-go piętra gaśnicę pianową.
 • 1 marca 1982

  Zielona Góra
  439 pracowników Zakładów „Mera-Lumel" w Żarach podpisało petycję domagającą się pozostawienia na dotychczasowym stanowisku zwolnionego z pracy zastępcy dyrektora naczelnego.
 • 1 marca 1982

  Skierniewice
  w ośrodku dla internowanych w Łowiczu protestacyjną głodówkę zorganizowały 4 osoby.
 • 1 marca 1982

  Poznań
  w ośrodku odosobnienia w Gębarzewie k. Poznania protestacyjną głodówkę prowadziło 29 internowanych.
 • 1 marca 1982

  Olsztyn
  w ośrodku odosobnienia w Iławie protestacyjną głodówkę podjęło 3 internowanych.
 • 1 marca 1982

  Nowy Sącz
  w szkole podstawowej w miejscowości Podegrodzie k. Nowego Sącza ujawniono 4-osobową nielegalną organizację pod nazwą Konfederacja Polski Niepodległej „Viking", której członkowie zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek i plakatów.
 • 1 marca 1982

  Krosno
  w Domu Sanatoryjnym „Górnik" w IwoniczuZdroju zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup mszy [św.] w intencji osób internowanych.
 • 1 marca 1982

  Kielce
  w Zakładzie Elektroniki Obliczeniowej Budownictwa w Kielcach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.
 • 1 marca 1982

  Katowice
  w Fabryce Samochodów Małolitrażowych [„Polmo"] w Tychach na Wydziale Lakierni do wanny lakierniczej wlano farbę z podwozi, powodując zanieczyszczenie 18 ton lakieru - straty materialne ok. 150 tysięcy złotych.
 • 2 marca 1982

  Wrocław
  w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu ujawniono nielegalną organizację pn. Konfederacja Niezależnej Młodzieży Polskiej, której członkowie (7 osób) zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 2 marca 1982

  Szczecin
  kilku pracowników Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie — zajmujących kierownicze stanowiska - otrzymało pogróżkowe anonimy.
 • 2 marca 1982

  Radom
  grupa rolników z miejscowości Kowal wystąpiła do dyrektora miejscowej szkoły podstawowej z żądaniem zawieszenia w klasach krzyży.