• 20 lutego 1982

  Kraków
  uszkodzono kabel energetyczny 110 KV zasilający część Krakowa, powodując jednocześnie wypadnięcie z ruchu dwóch turbozespołów w Elektrowni „Siersza".
 • 20 lutego 1982

  Elbląg
  na tablicy informacyjnej Wydziału Produkcji Łopatek w Zakładach Mechanicznych [im. K. Świerczewskiegoj „Zamech" w Elblągu wywieszono korkowiec z napisem „to na czerwonych"
 • 21 lutego 1982

  Piła
  w Wałczu ujawniono 13-osobową nielegalny organizację pn. Tajna Organizacja Faszystowska wśród uczniów miejscowych szkół ponadpodstawo-wych. Członkowie organizacji posługiwali się faszystowską symboliką oraz posiadali l pistolet sprawny technicznie.
 • 21 lutego 1982

  Jelenia Góra
  w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Watra" w Lubawce zniszczono oficjalne materiały propagandowe.
 • 21 lutego 1982

  Gdańsk
  w Starogardzie Gdańskim - Kocborowie na pomniku żołnierzy radzieckich wykonano emblematy faszystowskie.
 • 21 lutego 1982

  Białystok
  usiłowano podpalić sklep Wojskowej Centrali Handlowej w Białymstoku
 • 22 lutego 1982

  Kielce
  w Kieleckich Zakładach Wyrobów Papierowych w Kielcach 3 zamaskowanych osobników zastraszyło strażnika Straży Przemysłowej, wypytując goo system zabezpieczenia zakładu.
 • 22 lutego 1982

  Gdańsk
  w Starogardzie Gdańskim ujawniono nielegalną organizację pn. „Napoli", której członkowie- 5 uczniów szkół ponadpodstawowych - dokonali zbezczeszczenia pomnika żołnierzy radzieckich w miejscowości Kocborów.
 • 23 lutego 1982

  Szczecin
  na drzwiach mieszkań zajmowanych przez dwóch pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Szczecinie -- członków PZPR- wymalowano szubienice.
 • 23 lutego 1982

  Poznań
  pogróżkowy anonim otrzymał kompozytorPiotr Perkowski w związku ze swoimi wypowiedziami w TV,- pogrózkowy anonim otrzymał naczelnik miasta i gminy w Grodzisku Wielkopolskim,- pogrózkowy anonim otrzymał naczelnik miasta i gminy w Miłosławiu,- anonimowe telefony o podłożeniu ładunku wybuchowego pod budynek otrzymali dyrektorzy dwóch szkół podstawowych w Poznaniu.
 • 23 lutego 1982

  Krosno
  w Krośnie zniszczono materiały propagandowe Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego przez oblanie ich farbą.
 • 23 lutego 1982

  Kraków
  na skutek nieszczelności zbiornika z zawartością związków fenolu, na wiertni w miejscowości Czechówka koło Myślenic doszło do zanieczyszczenia potoku Wolnica dopływu Raby, a następnie Wisły, w wyniku czego ograniczone zostały dostawy wody pitnej do Krakowa.- w magazynie Elektrociepłowni „Łęg" w Krakowie wybuchł pożar worków z siarczanem sodowym - straty materialne ok. 20 tysięcy złotych.
 • 23 lutego 1982

  Katowice
  w pobliżu bramy wejściowej do Kopalni Węgla Kamiennego „Pstrowski" [w Zabrzu] podrzucono zapalony granat łzawiący,
 • 24 lutego 1982

  Katowice
  w Hucie „Katowice" zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych
 • 24 lutego 1982

  Kalisz
  podczas pogrzebu ojca internowanego działacza NSZZ „Solidarność" tłum ok. 500 osób otoczył samochód, w którym przebywał internowany, wznosząc okrzyki przeciwko funkcjonariuszom MO - interweniowała drużyna specjalna ZOMO
 • 24 lutego 1982

  Gdańsk
  na terenie Wydziału Sieci i Torów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego [Gdańsk-Gdynia] w Gdańsku ujawniono ulotki pogróżko we pod adresem I sekretarza Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR.
 • 24 lutego 1982

  Bydgoszcz
  dyrektor naczelny Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem" w Bydgoszczy otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 24 lutego 1982

  Biała Podlaska
  na tory kolejowe w rejonie punktu przeładunkowego PKP Dobrynka na stacji kolejowej Małaszewicze podrzucono granat zaczepny.
 • 25 lutego 1982

  Szczecin
  8 anonimów pogróżkowych otrzymali pracownicy Stoczni im. Warskiego, zajmujący kierownicze stanowiska w zakładzie.
 • 25 lutego 1982

  Lublin
  w Puławach podczas nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego w protestacyjnym spacerze uczestniczyło 250-300 osób - w Kraśniku ujawniono nieformalną 9-osobową grupę pracowników [Rraśnickiej] Fabryki Łożysk Tocznych, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek na terenie zakładu pracy i miasta