Kraków
na skutek nieszczelności zbiornika z zawartością związków fenolu, na wiertni w miejscowości Czechówka koło Myślenic doszło do zanieczyszczenia potoku Wolnica dopływu Raby, a następnie Wisły, w wyniku czego ograniczone zostały dostawy wody pitnej do Krakowa.- w magazynie Elektrociepłowni „Łęg" w Krakowie wybuchł pożar worków z siarczanem sodowym - straty materialne ok. 20 tysięcy złotych.