Krosno
w Krośnie zniszczono materiały propagandowe Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego przez oblanie ich farbą.