Poznań
pogróżkowy anonim otrzymał kompozytorPiotr Perkowski w związku ze swoimi wypowiedziami w TV,- pogrózkowy anonim otrzymał naczelnik miasta i gminy w Grodzisku Wielkopolskim,- pogrózkowy anonim otrzymał naczelnik miasta i gminy w Miłosławiu,- anonimowe telefony o podłożeniu ładunku wybuchowego pod budynek otrzymali dyrektorzy dwóch szkół podstawowych w Poznaniu.