• 2 marca 1982

  Poznań
  w ośrodku odosobnienia w Gębarzewie k. Poznania protestacyjną głodówkę prowadziło 4 internowanych.
 • 2 marca 1982

  Opole
  44 internowanych w ośrodku odosobnienia w Strzelcach Opolskich odmówiło przyjmowania posiłków.
 • 2 marca 1982

  Nowy Sącz
  w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale" w Nowym Targu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.
 • 2 marca 1982

  Katowice
  w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit [w Tychach] ujawniono pogróżkowy napis wobec pracownika tej kopalni - członka Komitetu Centralnego PZPR,- dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Bestwinie k. Czechowic otrzymał anonimowy telefon o podłożeniu pod budynek szkoły ładunku wybuchowego,- wybito szyby w budynku Komitetu Miejskiego PZPR w Tychach.
 • 2 marca 1982

  Częstochowa
  w Częstochowie ujawniono nieformalną 3-osobową grupę, złożoną z pracowników różnych zakładów pracy, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 2 marca 1982

  Białystok
  w Państwowym Szpitalu Klinicznymim. J. Sztachelskiego w Białymstoku zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 20 pracowników szpitala, na którym omawiano dalszą działalność organizacji NSZZ „Solidarność" w zakładzie
 • 3 marca 1982

  Poznań
  anonim pogróżkowy otrzymał naczelnik miasta i gminy w Nowym Tomyślu,- anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego pod budynek otrzymał dyrektor Szkoły Podstawowej dla Pracujących w Poznaniu,- anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego pod budynek otrzymał dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych [im. M. Curie-Skłodowskiej] w Poznaniu,- anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego pod budynek otrzymał dyrektor Liceum Ekonomicznego w Poznaniu
 • 3 marca 1982

  Jelenia Góra
  w Przędzalni Lubariskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Lubaniu zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją do dyrekcji zakładu w sprawie przywrócenia na stanowisko mistrza pracownika zwolnionego za brak nadzoru i kontroli.
 • 3 marca 1982

  Gdańsk
  zniszczono gablotę z materiałami propagandowymi Podstawowej Organizacji Partyjnej w Morskiej Obsłudze Radiowej Statków „MORS" w Gdyni.
 • 3 marca 1982

  Bydgoszcz
  dyrektor naczelny Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem" w Bydgoszczy otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 4 marca 1982

  Wrocław
  na cmentarzu żołnierzy radzieckich we Wrocławiu zdewastowano 11 nagrobków.
 • 4 marca 1982

  Płock
  w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Niemczewie 7 pracowników odmówiło przystąpienia do pracy z powodu obniżenia zarobków w lutym br.
 • 4 marca 1982

  Katowice
  w Hucie im. Waryńskiego przecięto przenośnik wsadu do pieców spiekalniczych.
 • 4 marca 1982

  Gorzów Wielkopolski
  w Elektrociepłowni „Gorzów" ujawniono ulotki pogróżko we wobec sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w tym zakładzie.
 • 4 marca 1982

  Bielsko - Biała
  w Fabryce Śrub w Żywcu ujawniono pogróżkowe ulotki wobec członków ORMO - pracowników zakładu.
 • 5 marca 1982

  Kraków
  w miejscowości Rzeszotary, gm. Świątniki [Górne], ujawniono 6-osobową nieformalną grupę młodzieżową, która, posługując się faszystowską symboliką terroryzowała miejscową ludność, dokonując przestępstw natury kryminalnej.- w miejscowości Więcławice, gmina Michałowice, ujawniono pogróżkowe ulotki przeciwko dyrektorowi Domu Dziecka w tej miejscowości.
 • 5 marca 1982

  Konin
  w Oddziale Towarowym Państwowej Komunikacji Samochodowej w Turku zorganizowano nielegalne parogodzinne zebranie aktywu NSZZ „Solidarność".
 • 6 marca 1982

  Płock
  w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych Petrochemicznych w Płocku przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na pomoc dla aresztowanego pracownika zakładu.
 • 6 marca 1982

  Przemyśl
  w Lokomotywowni PKP Żurawica zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin osób internowanych.
 • 6 marca 1982

  Poznań
  w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu zniszczono gablotę z materiałami propagandowymi PZPR.