Szczecin
na drzwiach mieszkań zajmowanych przez dwóch pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Szczecinie -- członków PZPR- wymalowano szubienice.