Wrocław
w hotelu robotniczym [Dolnośląskich] Zakładów [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu nastąpiła eksplozja ładunku wybuchowego, w wyniku której śmierć poniosła l osoba, wybuch uszkodził budynek