Gdańsk
na terenie Gdańska doszło do demonstracji i wystąpień ulicznych. W czasie interwencji sił porządkowych zatrzymano 200 osób - w Gdyni ujawniono nielegalną organizację pn. Młodzieżowa Armia Powstańcza, której członkowie — 3 uczniów szkół ponadpodstawowych — planowali podjąć działalność terrorystyczną, dysponując l pistoletem sprawnym technicznie.