Warszawa
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy z udziałem ok. 70% uczniów, podczas której zbierano pieniądze na pomoc dla osób internowanych.