Bydgoszcz
dyrektor naczelny Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem" w Bydgoszczy otrzymał pogróżkowy anonim.