Katowice
ujawniono na terenie Katowic i Gliwic nielegalną organizację pn. Brygada Ekstremy Młodzieżowej, do której należały 3 osoby. Członkowie organizacji zajmowali się kolportażem i sporządzaniem ulotek