• 21 grudnia 1981

  Katowice
  strajki miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Huta „Katowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit"
 • 21 grudnia 1981

  Gdańsk
  trwał strajk w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni,- w tym samym dniu w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego [„Gdańsk"] w Gdańsku na I zmianie przerwało pracę 450 pracowników,- w Zarządzie Portu Gdańsk w rejonie II przerwano pracę, domagając się zwolnienia internowanego pracownika portu. - obrzucono butelkami z benzyną budynek Komisariatu Milicji Obywatelskiej Gdarisk-Oliwa.
 • 22 grudnia 1981

  Ostrołęka
  9-osobowa grupa rolników usiłowała dokonać sakralizacji szkoły podstawowej w miejscowości Somianka.
 • 22 grudnia 1981

  Katowice
  strajki miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Huta „Katowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit"
 • 22 grudnia 1981

  Gdańsk
  trwał strajk w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni.
 • 23 grudnia 1981

  Kraków
  grupa literatów i naukowców (łącznie 50 osób) podpisała petycję, domagając się zwolnienia wszystkich internowanych i aresztowanych po wprowadzeniu stanu wojennego.
 • 23 grudnia 1981

  Katowice
  zakończył się strajk okupacyjny w Hucie „Katowice",- w tym samym dniu trwały strajki okupacyjne w:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit"
 • 23 grudnia 1981

  Gdańsk
  trwał strajk w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni
 • 24 grudnia 1981

  Katowice
  zakończył się strajk okupacyjny w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit",- nadal trwał strajk okupacyjny w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast"
 • 24 grudnia 1981

  Gdańsk
  trwał strajk w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni.- w tym samym dniu rozpoczął się strajk w Zarządzie Portu Gdańsk.
 • 25 grudnia 1981

  Katowice
  trwał strajk okupacyjny w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast"
 • 25 grudnia 1981

  Gdańsk
  strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta",- Zarząd Portu Gdańsk.
 • 26 grudnia 1981

  Warszawa
  na szlaku kolejowym Pustelnik-Dąbrowica rozkręcono szyny kolejowe.
 • 26 grudnia 1981

  Katowice
  trwał strajk okupacyjny w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast"
 • 26 grudnia 1981

  Gdańsk
  trwał strajk w Zarządzie Portu Gdańsk
 • 27 grudnia 1981

  Warszawa
  z nieznanych przyczyn zawaliła się budowana hala produkcyjna w Zakładach Akumulatorów w Piastowie - straty materialne ok. 5 milionów złotych.
 • 27 grudnia 1981

  Katowice
  trwał strajk okupacyjny w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast"
 • 27 grudnia 1981

  Gdańsk
  trwał strajk w Zarządzie Portu Gdańsk
 • 28 grudnia 1981

  Katowice
  trwał strajk okupacyjny w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast"
 • 28 grudnia 1981

  Gdańsk
  trwał strajk w Zarządzie Portu Gdańsk