Warszawa
z nieznanych przyczyn zawaliła się budowana hala produkcyjna w Zakładach Akumulatorów w Piastowie - straty materialne ok. 5 milionów złotych.