• 14 grudnia 1981

  Kielce
  nadal trwał strajk części załogi w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 14 grudnia 1981

  Katowice
  strajki objęły następujące zakłady pracy:- Huta „Katowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy",- Kopalnia Węgla Kamiennego „ZMP",- Kopalnia Węgla Kamiennego „XXX-lecia PRL",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna",- Kopalnia Węgla Kamiennego „l Maja",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek" - Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbrat",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian",- Przedsiębiorstwo Transportowe Sprzętu Budowlanego „Transbud" w Dąbrowie Górniczej,- Huta „Baildon",- Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos" w Tarnowskich Górach,- Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego w Bytomiu,- Fabryka Samochodów Małolitrażowych [„Polmo"] w Tychach,- Zakłady „Zremb" w Tychach,- Fabryka Domów w Łagiszczy,- Kombinat Budownictwa Ogólnego4 w Katowicach,- Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako" w Raciborzu,- Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa w Katowicach.
 • 14 grudnia 1981

  Kalisz
  na znak protestu przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Fabryka Wyrobów Gumowych „Stomil" w Kaliszu- do strajku przystąpiło 350 pracowników I zmiany,- Fabryka Wyrobów Runowych „Runotex" w Kaliszu- do strajku przystąpiło 300 pracowników I zmiany na 450 zatrudnionych,- Zakłady „Jaroma" w Jarocinie - do strajku przystąpiło 400 pracowników na 900 zatrudnionych.
 • 14 grudnia 1981

  Jelenia Góra
  na znak protestu wobec wprowadzenia stanu wojennego przerwało pracę 30 pracowników zatrudnionych w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Nowym Kościele
 • 14 grudnia 1981

  Gorzów Wielkopolski
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Włókien Chemicznych ,,Chemitex-Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim - na 10 tysięcy pracowników do strajku przystąpiło 2 tysiące zatrudnionych,- Zakłady [Przemysłu Jedwabniczego] „Silwana" w Gorzowie - w strajku uczestniczy 1000 pracowników, tj. 50% załogi,- filia Zakładów Mechanicznych „Gorzów" w Sulęcinie - strajkuje 700 pracowników na 900 zatrudnionych,- Elektrociepłownia „Gorzów" na 600 zatrudnionych w strajku uczestniczy 150 osób,- Spółdzielnia Pracy „Metalplastic" w Gorzowie- strajk podjęło 200 pracowników.
 • 14 grudnia 1981

  Gdańsk
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Stocznia [Gdańska] im. Lenina - strajk objął 5000 pracowników na 165 000 zatrudnionych,- [Gdańskie] Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal" w Gdańsku,- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta" w Gdyni- w strajku uczestniczy 2300 pracowników,- Gdańska Stocznia Remontowa w Gdańsku- w strajku uczestniczy 5800 pracowników na 6100 zatrudnionych,- Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni - strajk podjęło 2000 pracowników na 10500 zatrudnionych,- Rafineria Północna w Gdańsku - na 2050 zatrudnionych w strajku bierze udział 900 pracowników,- Zakłady Radiowe „Radomor" w Gdańsku,- Stocznia Północna [im. Bohaterów Westerplatte] w Gdańsku -- w strajku bierze udział 4200 pracowników,- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo" w Tczewie - strajkuje 600 pracowników na 2400 zatrudnionych,- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig",- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster" w Gdańsku,Centrum Techniki [i] Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor" w Gdańsku,- Zarząd Portu Gdańsk.
 • 14 grudnia 1981

  Elbląg
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne [im. K. Świerczewskiego] „Zamech" w Elblągu -udział bierze 7179 pracowników,- Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Truso" w Elblągu- udział bierze 370 pracowników,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Elblągu - udział bierze 1500 pracowników,- Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud w Elblągu - w strajku uczestniczy 50 kierowców,- w dalszym ciągu trwa strajk w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzyniu.
 • 14 grudnia 1981

  Częstochowa
  w związku z ogłoszeniem stanu wojennego zorganizowano strajki protestacyjne w następujących zakładach pracy:- Huta im. Bolesława Bieruta - na 2 wydziałach przerwało pracę 500 pracowników,- Fabryka Pras Automatycznych [„Wykromet"] w Częstochowie - nie przystąpiło do pracy 200 pracowników,- Zakład Remontowo-Sprzętowy „Energoprem" w Lublińcu - prace przerwało 1000 pracowników,- Kombinat Budowy Maszyn [„Częstochowa"] -Zakład w Sabinowie -pracę przerwano na dwóch wydziałach,- Spółdzielnia Pracy Inwalidów w Częstochowie - strajkuje 200 osób.
 • 14 grudnia 1981

  Chełm
  w ośrodku dla internowanych w Krasnymstawie 105 internowanych podjęło próbę buntu.
 • 14 grudnia 1981

  Bydgoszcz
  rudnia na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Konstrukcji Stalowych [„Mostostal"] w Chojnicach - strajk objął 1000 pracowników,- Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montażu „Mostostal"1 w Chojnicach - w strajku uczestniczy 350 pracowników na 1316 zatrudnionych
 • 14 grudnia 1981

  Bielsko - Biała
  w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zorganizowano strajki protestacyjne w następujących zakładach pracy:- Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku--Białej - w strajku uczestniczy ok. 2,5 tysiąca pracowników,- Zakłady Metalowe „Ponar"1 w Żywcu - w strajku uczestniczy ok. 1300 pracowników,- Zakłady Aparatury Elektronicznej „Apena"2 w Biels-ku-Białej - w strajku uczestniczy 400 pracowników na 1700 zatrudnionych,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,- Wytwórnia Silników Wysokoprężnych [„Delta"] w Andrychowie.
 • 14 grudnia 1981

  Białystok
  na znak protestu przeciwko ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakład Podzespołów Telewizyjnych „Bizet" w Białymstoku - na I zmianie udział w strajku wzięło ok. 1500 pracowników,- Fabryka Przyrządów i Uchwytów [„Ponar-Bial"] w Białymstoku - na I zmianie przerwało pracę 416 pracowników.
 • 15 grudnia 1981

  Łódź
  trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia",- Przędzalnia Czesankowa „Polamil",w tym samym dniu przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" zbierały się tłumy, palono znicze i świece, wznoszono wrogie okrzyki, e"2000 osób"e,
 • 15 grudnia 1981

  Zielona Góra
  przed budynkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" zapalono znicze.
 • 15 grudnia 1981

  Włocławek
  zorganizowano protestacyjny strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gazyfikacji Bezprzewodowej w Rypinie.
 • 15 grudnia 1981

  Wrocław
  strajki trwały w następujących zakładach:- Uniwersytet Wrocławski,- Politechnika Wrocławska,- Wrocławskie Przedsiębiorstwo [Konstrukcji Stalowych] i Urządzeń Chłodniczych [i Przemysłowych] „Mostostal" we Wrocławiu,- [Wrocławska] Stocznia Rzeczna we Wrocławiu,- Fabryka Wagonów „Pafawag ,- Dolnośląskie Zakłady [Wytwórczej Maszyn Elektrycznych „Dolmel" ,- Zakłady „Mera-Elwro",- Zakłady „Dolam",- Zakłady [Badawcze i Projektowe Miedzi] „Cuprum" we Wrocławiu,- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych nr l we Wrocławiu,- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego we Wrocławiu.
 • 15 grudnia 1981

  Wałbrzych
  nadal trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Thorez",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda",- Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy,- Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach Zdroju,- Dolnośląska Fabryka Krosien,- Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Silesiana",- [Kudowskie] Zakłady Przemysłu Bawełnianego [im. H. Sawickiej] w Kudowie Zdroju.
 • 15 grudnia 1981

  Toruń
  zorganizowano strajk załogi w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor" [w Toruniu].
 • 15 grudnia 1981

  Tarnów
  strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne „Ponar",- Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni,- Kopalnia Soli,- Zakład Naczyń Kamionkowych,- Zakłady Azotowe,- Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel".
 • 15 grudnia 1981

  Szczecin
  strajki trwały w następujących zakładach:- Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego,- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych [i Elektrycznych],- Ośrodek Remontowy Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf",- [Szczecińska] Stocznia Remontowa „Gryfia",- Szczecińska Stocznia Rzeczna,- Przedsiębiorstwo [Produkcji] Urządzeń Transportowych „Wuteh",- Zarząd Portu Szczecin,