• 15 grudnia 1981

  Rzeszów
  trwał strajk protestacyjny w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Mielec w Mielcu.
 • 15 grudnia 1981

  Przemyśl
  rwały strajki okupacyjne w następujących zakładach pracy:- Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat" w Przemyślu,- Fabryka Domów w Przemyślu,- Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena-Astra" w Przemyślu.
 • 15 grudnia 1981

  Olsztyn
  trwały strajki w następujących zakładach:.- Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",- Zakłady Urządzeń do Montażu Podzespołów Radiowych i Elektronicznych „Unima-Cemi
 • 15 grudnia 1981

  Lublin
  trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Świdnik" w Świdniku,- Ośrodek Rozwoju Techniki,- Fabryka Samochodów Ciężarowych - w strajku bierze udział 5000 pracowników,- Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet",- Zakłady Azotowe [„Puławy" w Puławach],- Przedsiębiorstwo „Techpan",- [Warszawskiej Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal" - oddział w Puławach,- Przedsiębiorstwo „Elektromontaż",- Lubelskie Fabryki Wag,- [Kraśnicka] Fabryka Łożysk Tocznych,- Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka - filia w Lubartowie - w strajku uczestniczy 1000 pracowników,- Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów,- Oddział Towarowo-Spedycyjny Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kraśniku.
 • 15 grudnia 1981

  Legnica
  trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Huta Miedzi [„Głogów" w Głogowie],- Zakłady Górnicze „Rudna",- Zakłady Górnicze „Lubin",- Zakłady Górnicze „Polkowice",- Zakłady Górnicze „Sieroszewice",- Zakłady Naprawcze Maszyn Górniczych w Polkowicach,- Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych w Lubinie.
 • 15 grudnia 1981

  Krosno
  nadal trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego,- Fabryka Amortyzatorów „Polmo",- Fabryka Obuwia Sportowego „Polsport",- [Sanocka] Fiibryka Autobusów „Polmo-Autosan"
 • 15 grudnia 1981

  Kraków
  trwały strajki w następujących zakładach:- Kombinat Hutniczy im. W. Lenina,- Zakłady „Unitra-Telpod",- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe,- [Nowohuckie] Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Montin",- Krakowskie Zakłady Armatur,- Instytut Technologii Nafty,- Centralne Biuro Aparatury Chemicznej,- Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego „Biproskór" w Krakowie,- Akademia Górniczo-Hutnicza.
 • 15 grudnia 1981

  Konin
  zorganizowano strajk protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Zakładach Prze mysłu Jedwabniczego „Miranda" w Turku.
 • 15 grudnia 1981

  Kielce
  zakończył się strajk części załogi w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 15 grudnia 1981

  Jelenia Góra
  trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Urządzeń Elektrycznych „Dolmel" w Pieszycach,- Fabryka Domów w Bolesławcu,- Przedsiębiorstwo Transportowe Sprzętu Budownictwa „Transbud" w Jeleniej Górze,- Zakład Remontowo-Budowlany w Nowym Kościele
 • 15 grudnia 1981

  Gorzów Wielkopolski
  strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon"- 800 pracowników,- filia Zakładów Mechanicznych „Gorzów" w Su-lęcinie,- Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Silwana" - 400 osób,- Elektrociepłownia „Gorzów" - 180 osób,- Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud" w Gorzowie- strajk podjęło 300 pracowników,- Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus" w Gorzowie - strajk objął cały zakład.
 • 15 grudnia 1981

  Gdańsk
  nadal trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Stocznia [Gdańska] im. Lenina,- Stocznia im. Komuny Paryskiej,- Stocznia Remontowa „Nauta",- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster",- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Har-twig",- Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal",- Wyższa Szkoła Morska w Gdyni,- Gdańska Stocznia Remontowa w Gdańsku,- Stocznia [Północna] im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku,- Baza Sprzętu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku,- Baza Transportu Kolejowego w Gdańsku-Oliwie,- Rafineria Północna w Gdańsku,- Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montażu Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim,- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo",- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego [„Gdańsk"J w Gdańsku,- Stocznia Jachtowa [„Wisła"] w Gdańsku,- Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal" w Gdańsku,- Centrum Techniki [i] Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor",- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Gdańsku.
 • 15 grudnia 1981

  Elbląg
  w dalszym ciągu trwały strajki w:- Zakładach Mechanicznych „Zamech",- Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Truso",- Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym- w ciągu dnia zdołano uruchomić częściowo komunikację miejską,- Zakładach Celulozowo-Papierniczych;- do strajku przyłączyły się załogi następujących zakładów pracy:- Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Makop" w Elblągu,- Elbląskie Zakłady Napraw Samochodowych [„Elzan-cis"J w Elblągu,- Elbląskie Zakłady Meblowe,- przed budynkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" trzykrotnie zbierały się agresywne tłumy - interweniowały siły porządkowe Ml 000[!J osób, 100 osóbzatrzymano"",w Zakładach Piwowarskich w Elblągu zorganizowanonielegalne zebranie załogi, agitując za przystąpieniemdo strajku.
 • 15 grudnia 1981

  Częstochowa
  w Zakładzie Remontowo-Sprzętowym Energetyki „Energoprem" w Lublińcu strajkowało 600 pracowników.
 • 15 grudnia 1981

  Bydgoszcz
  strajkowały następujące zakłady pracy:- Wytwórnia Konstrukcji Stalowych [„Mostostal"] w Chojnicach - 350 pracowników,- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego [„Bydgoszcz"] w Bydgoszczy - w strajku uczestniczy 350 pracowników
 • 15 grudnia 1981

  Bielsko - Biała
  strajki protestacyjne miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku--Białej,- Zakłady Aparatury Elektronicznej „Apena" w Biels-ku-Białej,- Zakłady Metalowe „Ponar" w Żywcu,- Żywiecka Fabryka Śrub3 w Żywcu.
 • 16 grudnia 1981

  Łódź
  w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Feniks" [w Łodzi] przerwało pracę 8000 osób,w tym samym dniu przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" 300-osobowa grupa rozpaliła na jezdni ognisko, użyto sił porządkowych, które rozproszyły tłum,w rejonie hotelu Central i Uniwersytetu Łódzkiego dwukrotnie interweniowały siły zwarte, rozpraszając gromadzące się tłumy.
 • 16 grudnia 1981

  Wrocław
  strajki trwały w następujących zakładach:- Fabryka Wagonów „Pafawag" - w strajku bierze udział 1000 pracowników,- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych nr 19 - w strajku uczestniczy 200 pracowników,- Zakład Urządzeń Automatyki we Wrocławiu — w strajku bierze udział 380 osób,
 • 16 grudnia 1981

  Warszawa
  do hotelu „Solec[-Orbis"] w Warszawie wrzucono zapalone dwie świece dymne.
 • 16 grudnia 1981

  Szczecin
  strajki trwały w następujących zakładach:- Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego,- Stocznia Remontowa „Parnica",- [Szczecińska] Stocznia Remontowa „Gryfia - w strajku bierze udział 2500 pracowników,- Fabryka Domów [„Gryfbet"].