Gorzów Wielkopolski
strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon"- 800 pracowników,- filia Zakładów Mechanicznych „Gorzów" w Su-lęcinie,- Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Silwana" - 400 osób,- Elektrociepłownia „Gorzów" - 180 osób,- Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud" w Gorzowie- strajk podjęło 300 pracowników,- Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus" w Gorzowie - strajk objął cały zakład.