Przemyśl
rwały strajki okupacyjne w następujących zakładach pracy:- Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat" w Przemyślu,- Fabryka Domów w Przemyślu,- Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena-Astra" w Przemyślu.