Elbląg
w dalszym ciągu trwały strajki w:- Zakładach Mechanicznych „Zamech",- Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Truso",- Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym- w ciągu dnia zdołano uruchomić częściowo komunikację miejską,- Zakładach Celulozowo-Papierniczych;- do strajku przyłączyły się załogi następujących zakładów pracy:- Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Makop" w Elblągu,- Elbląskie Zakłady Napraw Samochodowych [„Elzan-cis"J w Elblągu,- Elbląskie Zakłady Meblowe,- przed budynkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" trzykrotnie zbierały się agresywne tłumy - interweniowały siły porządkowe Ml 000[!J osób, 100 osóbzatrzymano"",w Zakładach Piwowarskich w Elblągu zorganizowanonielegalne zebranie załogi, agitując za przystąpieniemdo strajku.