Szczecin
strajki trwały w następujących zakładach:- Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego,- Stocznia Remontowa „Parnica",- [Szczecińska] Stocznia Remontowa „Gryfia - w strajku bierze udział 2500 pracowników,- Fabryka Domów [„Gryfbet"].