Bielsko - Biała
strajki protestacyjne miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku--Białej,- Zakłady Aparatury Elektronicznej „Apena" w Biels-ku-Białej,- Zakłady Metalowe „Ponar" w Żywcu,- Żywiecka Fabryka Śrub3 w Żywcu.