• 14 grudnia 1981

  Warszawa
  w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne „Ursus" - w strajku uczestniczy 2 tysiące osób na 17 tysięcy zatrudnionych,- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Grochów" w Warszawie - strajkuje 2,5 tysiąca pracowników,- Zakłady Lamp Oscyloskopowych „Polkolor" w Piasecznie - w strajku uczestniczy 500 pracowników,- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Okęcie" w Warszawie - w strajku uczestniczy 3000 pracowników,- Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 15 w Górze Kalwarii - w strajku uczestniczy 500 pracowników,- Zakłady Mechaniczne [PZL Wola] im. Marcelego Nowotki w Warszawie - w strajku bierze udział 3 tysiące pracowników,- Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Karola Swierczewskiego w Warszawie — strajkuje 500 osób na 3 tysiące zatrudnionych,- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów [,,Mera-Piap"] w Warszawie - na 700 pracowników w strajku uczestniczy 350 osób,- Huta Warszawa - w strajku uczestniczy cały zakład,- Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie — na 17 tysięcy pracowników w strajku bierze udział 4 tysiące osób,w Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano wiec studentów z udziałem 1,5 tysiąca osób, na którym potępiono wprowadzenie stanu wojennego,- na Politechnice Warszawskiej NSZZ „Solidarność" zorganizował wiec z udziałem 500 osób, na którym potępiono wprowadzenie stanu wojennego,- w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych im. Komuny Paryskiej zorganizowano wiec załogi i podjęto decyzję o przystąpieniu do strajku,- w Instytucie Lotnictwa w Warszawie uchwalono 24--godzinny strajk okupacyjny,- w dalszym ciągu trwał strajk okupacyjny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie, rozpoczęty przed wprowadzeniem stanu wojennego,- w godzinach przedpołudniowych przed budynkiem Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja" w Warszawie przy ul. Woronicza zgromadziło się 150 osób, domagając się zniesienia stanu wojennego,
 • 14 grudnia 1981

  Tarnów
  zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne „Ponar" w Tarnowie- w strajku bierze udział 2900 pracowników,- Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni - w strajku bierze udział 2 tysiące pracowników,- Kopalnia Soli w Bochni - w strajku uczestniczy 300 górników zatrudnionych na I zmianie,- Zakład Naczyń Kamionkowych w Bochni - w strajku bierze udział 2 tysiące osób,- Zakłady Azotowe im. Dzierżyńskiego w Tarnowie- w strajku bierze udział 600 pracowników zatrudnionych na I zmianie,- filia Kombinatu Hutniczego im. Lenina w Bochni- w strajku bierze udział 850 osób,- Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel" w Tarnowie - w strajku uczestniczy 350 pracowników.
 • 14 grudnia 1981

  Tarnobrzeg
  zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- [Kombinat Przemysłowy] Huta „Stalowa Wola" - w strajku na I zmianie udział wzięło 2,5 tysiąca osób,- Zakłady Metalowe [„Predom-Dezamet" im. Tomasza Dąbala] w Nowej Dębie - w strajku bierze udział 300 pracowników,w klasztorze oo. Kapucynów w Stalowej Woli zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 18 aktywistów NSZZ „Solidarność", na którym omawiano formy biernego oporu w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.
 • 14 grudnia 1981

  Szczecin
  zorganizowano strajki w następujących zakładach:- Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego - w strajku uczestniczy 9 tysięcy pracowników,- Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego" „Predom-Selfa" w Szczecinie - udział w strajku bierze l 200 pracowników,- Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych w Szczecinie,- Przedsiębiorstwo Połowów [Dalekomorskich] i Usług Rybackich „Gryf" w Szczecinie,- Przedsiębiorstwo [Produkcji] Urządzeń Transportowych „Wuteh" w Szczecinie,- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych [i Elektrycznych] w Szczecinie,- [Szczecińska] Stocznia Remontowa „Gryfia" w Szczecinie,- Szczecińska Stocznia Rzeczna,- Zarząd Portu Szczecin.
 • 14 grudnia 1981

  Siedlce
  w Zakładzie Konstrukcji Lekkich „Mostostal" w Siedlcach zorganizowano strajk 450 pracowników na 1000 zatrudnionych,- w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Karo" w Siedlcach zorganizowano wiec protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego
 • 14 grudnia 1981

  Rzeszów
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Rzeszów" w Rzeszowie - na I zmianie nie przystąpiło do pracy 1500 osób,- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Mielec" w Mielcu - na I zmianie do pracy nie przystąpiło 2 tysiące pracowników,- Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego „Dźwig w Rzeszowie.
 • 14 grudnia 1981

  Płock
  trwały strajki protestacyjne w następujących zakładach pracy:- Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku - w strajku uczestniczy l tysiąc pracowników,- Zakłady „Mera" w Gostyninie - do pracy nie przystąpiło 200 osób,- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku,- Baza Remontowa Żeglugi Warszawskiej w Płocku - strajk załogi trwał przez 30 minut,- Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Kutnie.
 • 14 grudnia 1981

  Przemyśl
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat" w Przemyślu,- Fabryka Domów w Przemyślu,- Zakłady [Chemii Gospodarczej] „Pollena-Astra" w Przemyślu,- Zakłady „Famina" w Przemyślu,- „Huta Szkła [„Jarosław"] w Jarosławiu.
 • 14 grudnia 1981

  Poznań
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach:- Zakłady Mechaniczne im. H. Cegielskiego w Poznaniu - do pracy nie przystąpiło 900 pracowników,- Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.
 • 14 grudnia 1981

  Piła
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego przerwało pracę 200 pracowników zatrudnionych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile.
 • 14 grudnia 1981

  Piotrków Trybunalski
  na znak protestu przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Fabryka Maszyn Górniczych [im. T. Żarskiego „Pioma"] w Piotrkowie - w strajku bierze udział l tysiąc osób zatrudnionych na I zmianie,- Zakłady [Przemysłowej „Komuna Paryska" w Radomsku - w strajku bierze udział I zmiana,- Zakłady Przemysłu Wełnianego w Piotrkowie- w strajku bierze udział 100 pracowników Wydziału Tkanin,- Fabryka Mebli w Radomsku - w strajku uczestniczy 300 pracowników,- Fabryka „Pioma" w Piotrkowie,- Odlewnia Żeliwa [„Koluszki"] w Koluszkach- w strajku bierze udział 100 pracowników,- Zakłady „Ponar-Jotex" w Piotrkowie - w strajku uczestniczy I i II zmiana.
 • 14 grudnia 1981

  Opole
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajk w Hucie im. gen. Karola Świerczewskiego w Zawadzkiem.
 • 14 grudnia 1981

  Olsztyn
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w następujących zakładach przerwano pracę:- Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil" w Olsztynie - strajk podjęło 300 osób,- Zakłady Urządzeń do Montażu Podzespołów Radiowych i Elektronicznych „Unima-Cemi" w Szczytnie - strajk podjęło 250 pracowników.
 • 14 grudnia 1981

  Nowy Sącz
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych [„Glinik"] w Gorlicach - do strajku przystąpiło 2780 osób,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu - do strajku przystąpiło 35 kierowców zatrudnionych na I zmianie,- Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego [„Forest"] w Gorlicach - w strajku bierze udział 300 pracowników,- Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe - na 900 osób zatrudnionych na I zmianie do strajku przystąpiło 200 pracowników,- Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud" w Nowym Sączu,- Zakłady Urządzeń Górniczych w Gliniku Mariampolskim k. Gorlic - strajk objął 1500 pracowników.
 • 14 grudnia 1981

  Lublin
  trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Świdnik",- Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet".- Uniwersytet Lubelski [UMCS],- Fabryka Samochodów Ciężarowych [im. B. BierutaJ w Lublinie - w strajku uczestniczy 11 000 osób,- [Kraśnickaj Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku - do strajku przystąpiło 7500 pracowników,- [Wojewódzki] Związek Spółdzielni Rolniczych [„Samopomoc Chłopska"] w Lubartowie - strajkuje 200 pracowników,- Ośrodek Rozwoju Techniki w Lublinie,- Przedsiębiorstwo „Techpan" w Lublinie,- [Warszawskiej Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal" [w Warszawie] oddział w Puławach,- Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka - filia w Lubartowie,
 • 14 grudnia 1981

  Legnica
  zorganizowano strajki protestacyjne przeciwko stanowi wojennemu w następujących zakładach pracy:- Zakłady Górnicze „Rudna",- Zakłady Górnicze „Lubin",- Zakłady Górnicze „Polkowice",- Zakłady Górnicze „Sieroszewice",- Zakłady Naprawcze Maszyn Górniczych w Legnicy.- Huta Miedzi w Głogowie,- Zakłady [Mechanicznej „Legmet" w Legnicy,- Zakłady Naprawcze Maszyn Górniczych w Legnicy,- Zakłady Doświadczalne Kombinatu Górnictwa i Hutnictwa Miedzi „Cuprum" w Legnicy,- Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa Miedziowego w Lubinie
 • 14 grudnia 1981

  Krosno
  zorganizowano strajki protestacyjne w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Krośnie- w strajku uczestniczy 1450 osób,- Fabryka Obuwia Sportowego „Polsport" w Krośnie- w strajku uczestniczy 1200 pracowników na 1400 zatrudnionych ,- Fabryka Amortyzatorów „Polmo" w Krośnie - strajk objął 1990 pracowników na 2305 zatrudnionych,- Fabryka Urządzeń Naftowych „Naftomef w Krośnie- w strajku bierze udział 1220 pracowników na 1500 zatrudnionych,- [Sanockie] Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil" w strajku bierze udział 500 pracowników na 4748 zatrudnionych,- [Sanocka] Fabryka Autobusów „Polmo-Autosan" w Sanoku - w strajku bierze udział 2270 pracowników na 5323 zatrudnionych,- Zakłady Przemysłu Drzewnego w Ustianowej - do strajku przystąpiło 1100 pracowników na 1500 zatrudnionych,- Huta Szkła technicznego w Jaśle - na 310 pracowników do pracy nie przystąpiło 160 zatrudnionych.
 • 14 grudnia 1981

  Kraków
  strajki trwały w następujących zakładach:- Kombinat Hutniczy im. W. Lenina - w strajku okupacyjnym uczestniczy 10 tysięcy pracowników (25% załogi),- Zakłady „Unitra-Telpod" w Krakowie - w strajku bierze udział 2500 pracowników,- Instytut Technologii Nafty w Krakowie - strajkuje cała załoga w liczbie 300 pracowników,- [Nowohuckie] Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Montin" w Krakowie - w strajku uczestniczy 1800 pracowników (100%),- trzy zajezdnie autobusowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,- Krakowskie Zakłady Armatur w Krakowie - strajkuje 2500 pracowników (100%),- zajezdnia tramwajowa w Czyżynach Miejskich Zakładów Komunikacyjnych,- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe,- Centralne Biuro Aparatury Chemicznej w Krakowie - w strajku uczestniczy 250 pracowników na 800 zatrudnionych,- Akademia Medyczna [im. Mikołaja Kopernika] w Krakowie,- Akademia Górniczo-Hutnicza [im. S. Staszica] w Krakowie,- Uniwersytet Jagielloński,- 10 mniejszych zakładów na terenie województwa (brak bliższych danych).
 • 14 grudnia 1981

  Koszalin
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Podzespołów Radiowych „Eltra" w Koszalinie - pracę przerwało 100 osób na I zmianie,- Zakłady Podzespołów Elektronicznych „Unitra" w Białogardzie - w strajku wzięło udział 300 pracowników,- Zakłady Radiowe „Elwa" w Kołobrzegu - udział w strajku wzięło 400 pracowników,- w Zakładach „Unitra-Unites" w Koszalinie zorganizowano z udziałem 300 pracowników wiec protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
 • 14 grudnia 1981

  Konin
  nadal trwał strajk w Hucie Aluminiurr [„Konin"] w Koninie.