Koszalin
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Podzespołów Radiowych „Eltra" w Koszalinie - pracę przerwało 100 osób na I zmianie,- Zakłady Podzespołów Elektronicznych „Unitra" w Białogardzie - w strajku wzięło udział 300 pracowników,- Zakłady Radiowe „Elwa" w Kołobrzegu - udział w strajku wzięło 400 pracowników,- w Zakładach „Unitra-Unites" w Koszalinie zorganizowano z udziałem 300 pracowników wiec protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.