Tarnobrzeg
zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- [Kombinat Przemysłowy] Huta „Stalowa Wola" - w strajku na I zmianie udział wzięło 2,5 tysiąca osób,- Zakłady Metalowe [„Predom-Dezamet" im. Tomasza Dąbala] w Nowej Dębie - w strajku bierze udział 300 pracowników,w klasztorze oo. Kapucynów w Stalowej Woli zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 18 aktywistów NSZZ „Solidarność", na którym omawiano formy biernego oporu w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.