Warszawa
w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne „Ursus" - w strajku uczestniczy 2 tysiące osób na 17 tysięcy zatrudnionych,- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Grochów" w Warszawie - strajkuje 2,5 tysiąca pracowników,- Zakłady Lamp Oscyloskopowych „Polkolor" w Piasecznie - w strajku uczestniczy 500 pracowników,- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Okęcie" w Warszawie - w strajku uczestniczy 3000 pracowników,- Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 15 w Górze Kalwarii - w strajku uczestniczy 500 pracowników,- Zakłady Mechaniczne [PZL Wola] im. Marcelego Nowotki w Warszawie - w strajku bierze udział 3 tysiące pracowników,- Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Karola Swierczewskiego w Warszawie — strajkuje 500 osób na 3 tysiące zatrudnionych,- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów [,,Mera-Piap"] w Warszawie - na 700 pracowników w strajku uczestniczy 350 osób,- Huta Warszawa - w strajku uczestniczy cały zakład,- Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie — na 17 tysięcy pracowników w strajku bierze udział 4 tysiące osób,w Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano wiec studentów z udziałem 1,5 tysiąca osób, na którym potępiono wprowadzenie stanu wojennego,- na Politechnice Warszawskiej NSZZ „Solidarność" zorganizował wiec z udziałem 500 osób, na którym potępiono wprowadzenie stanu wojennego,- w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych im. Komuny Paryskiej zorganizowano wiec załogi i podjęto decyzję o przystąpieniu do strajku,- w Instytucie Lotnictwa w Warszawie uchwalono 24--godzinny strajk okupacyjny,- w dalszym ciągu trwał strajk okupacyjny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie, rozpoczęty przed wprowadzeniem stanu wojennego,- w godzinach przedpołudniowych przed budynkiem Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja" w Warszawie przy ul. Woronicza zgromadziło się 150 osób, domagając się zniesienia stanu wojennego,