Poznań
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach:- Zakłady Mechaniczne im. H. Cegielskiego w Poznaniu - do pracy nie przystąpiło 900 pracowników,- Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.