Piła
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego przerwało pracę 200 pracowników zatrudnionych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile.