Szczecin
zorganizowano strajki w następujących zakładach:- Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego - w strajku uczestniczy 9 tysięcy pracowników,- Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego" „Predom-Selfa" w Szczecinie - udział w strajku bierze l 200 pracowników,- Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych w Szczecinie,- Przedsiębiorstwo Połowów [Dalekomorskich] i Usług Rybackich „Gryf" w Szczecinie,- Przedsiębiorstwo [Produkcji] Urządzeń Transportowych „Wuteh" w Szczecinie,- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych [i Elektrycznych] w Szczecinie,- [Szczecińska] Stocznia Remontowa „Gryfia" w Szczecinie,- Szczecińska Stocznia Rzeczna,- Zarząd Portu Szczecin.