Lublin
trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Świdnik",- Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet".- Uniwersytet Lubelski [UMCS],- Fabryka Samochodów Ciężarowych [im. B. BierutaJ w Lublinie - w strajku uczestniczy 11 000 osób,- [Kraśnickaj Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku - do strajku przystąpiło 7500 pracowników,- [Wojewódzki] Związek Spółdzielni Rolniczych [„Samopomoc Chłopska"] w Lubartowie - strajkuje 200 pracowników,- Ośrodek Rozwoju Techniki w Lublinie,- Przedsiębiorstwo „Techpan" w Lublinie,- [Warszawskiej Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal" [w Warszawie] oddział w Puławach,- Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka - filia w Lubartowie,