• 18 grudnia 1981

  Szczecin
  trwał strajk w Stoczni Szczecińskiej im A. Warskiego.
 • 18 grudnia 1981

  Poznań
  na 2 wydziałach Zakładów Mechanicznych im. H. Cegielskiego w Poznaniu na l minutę przerwało pracę 2 tysiące pracowników dla uczczenia górników poległych w KWK „Wujek".
 • 18 grudnia 1981

  Lublin
  strajki trwały w następujących zakładach pracy:- [Kraśnicka] Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku- strajk został zlikwidowany przez siły porządkowe,- Zakłady Azotowe,- Przedsiębiorstwo „Techpan",- Oddział „Mostostalu" w Puławach.
 • 18 grudnia 1981

  Legnica
  zlikwidowany został strajk w Hucie Miedzi w Głogowie.
 • 18 grudnia 1981

  Kraków
  w [Nowohuckim] Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Montin" opracowano petycję w sprawie uwolnienia internowanego pracownika zakładu.- w Krakowie ujawniono nielegalną organizację pn. Akcja na Rzecz Niepodległości, w skład której wchodziło 12 członków. Organizacja zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 18 grudnia 1981

  Katowice
  strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" - w strajku uczestniczy 800 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin",- Huta „Katowice",- Przedsiębiorstwo „Montomet" w Piekarach Śląskich
 • 18 grudnia 1981

  Gdańsk
  w dalszym ciągu trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Zarząd Portu Gdańsk,- Rafineria Północna,- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo",- Fabryka Domów w Kokoszkach,- Stocznia Jachtowa im. Conrada,- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta",- Zakłady Techniki Okrętowej13,- Przedsiębiorstwo „Elektromontaż",- Fabryka Łożysk Ślizgowych „Bimet",- Zakłady „Elmor",- Zakłady „Spelwar",- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig",- Przedsiębiorstwo „Centrostal",- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych [w Gdańsku],- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyj-nych,- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster",- Zakłady Opakowań Blaszanych „Opakomer",- Zakłady Wierceń Geologicznych,- Zakład Produkcyjn[o-Naprawczy] Mechanizacji Rolnictwa.
 • 18 grudnia 1981

  Elbląg
  ponownie rozpoczęły się strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne [im. K. Świerczewskiego] „Zamech w Elblągu,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Elblągu,- Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego „Polmo" w Elblągu,- Elbląskie Zakłady Meblowe.
 • 18 grudnia 1981

  Ciechanów
  w Zakładach „Instal" w Nasielsku włączono syreny alarmowe i zwołano masówkę dla uczczenia pamięci górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek"
 • 18 grudnia 1981

  Bydgoszcz
  w Pomorskich Zakładach Przemysłu Cukierniczego [„Jutrzenka" w Bydgoszczy] 126 pracowników podpisało petycję domagając się zwolnienia internowanego pracownika zakładu,- w Zakładach Chemicznych „Organika-Zachem" w Bydgoszczy 109 pracowników podpisało petycję, żądającą zniesienia stanu wojennego
 • 19 grudnia 1981

  Wrocław
  trwały strajki w następujących zakładach:- Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „Inco",- Zakłady „Wrozamet",- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego nr l we Wrocławiu.
 • 19 grudnia 1981

  Olsztyn
  w Kętrzyńskim Przedsiębiorstwie Mechanizacji Rolnictwa w Biedaszkach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych,- w tym samym przedsiębiorstwie również w dniu 19 grudnia zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją domagającą się zniesienia stanu wojennego
 • 19 grudnia 1981

  Lublin
  zakończony został strajk w Zakładach Azotowych w Puławach.
 • 19 grudnia 1981

  Katowice
  strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna",- Huta „Katowice"
 • 19 grudnia 1981

  Gdańsk
  strajki miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Rafineria Północna w Gdańsku,- Zarząd Portu Gdańsk,- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta",- Fabryka Domów w Kokoszkach.- pod drzwi mieszkania zajmowanego przez funkcjonariusza MO podłożono zapalony granat łzawiący.
 • 20 grudnia 1981

  Toruń
  w Zakładach Sprzętu Mechanicznego [„Ursus"] w Chełmnie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin.
 • 20 grudnia 1981

  Tarnobrzeg
  operator koparki wagonowej w Cementowni „Ożarów" [w Ożarowie] przerwał pracę, protestując w ten sposób przeciwko zwolnieniom z pracy innych pracowników zakładu.
 • 20 grudnia 1981

  Katowice
  strajki miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Huta „Katowice". - w Rudzie Śląskiej pod drzwi mieszkań zajmowanych przez członków PZPR podrzucono pogróżkowe ulotki.
 • 20 grudnia 1981

  Gdańsk
  trwał strajk w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni. - w szatni Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego [„Gdańsk"] w Gdańsku uszkodzono ubrania pracowników, którzy nie wzięli udziału w strajku protestacyjnym.
 • 20 grudnia 1981

  Białystok
  na terenie Białegostoku i Knyszyna ujawniono nielegalną organizację pn. Czarna Madonna, w skład której wchodziło 6 osób, w tym l osoba dorosła. Członkowie organizacji zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.